Tarjoamme näyttöön perustuvaa terveys- ja liikunta-alan koulutusta käytännönläheisessä muodossa.

YRITYSESITTELY

MoveDoc nimi on johdettu latinankielisistä sanoista moveo (liikkua) ja docere (opettaa). Yrityksemme logossa on nähtävissä samat liikkeen ja oppimisen teemat. Logon alaosa kuvaa jalkaterän liikerataa juoksun aikana ja yläosa aivojen motorisen alueen muotoa.  Haluamme opettaa ihmisiä liikkumaan ja siten saavuttamaan terveemmän elämän. Hyvin harvat tilanteet tai sairaudet estävät liikkumisen kokonaan. Useimmiten kipu ei ole syy olla liikkumatta.

Kuntoutuksessa ja valmentamisessa näyttöön perustuvuuden voidaan katsoa koostuvan kolmesta tekijästä. Olemassa oleva tutkimusnäyttö, käytännön kokemus, sekä kuntoutujan tai valmennettavan oma kokemus asiasta. Tiede tulee tuskin koskaan antamaan tarkkaa vastausta siihen miten esim. kipupotilaan pitäisi harjoitella. Tutkimus tutkimukselta me kuitenkin ymmärrämme paremmin liikkumiseen ja kipuun liittyviä biologisia, psykologisia ja sosiaalisia tekijöitä. Toisin sanoen tiede luo sitä teoriaa, jolle käytännön tekeminen perustuu. Sosiaalipsykologi Kurt Lewin on sanonut: “There is nothing so practical as a good theory”. Ilman tutkimusta on vain henkilöitä mielipiteidensä kanssa. Tutkimustieto ja vahva käytännön osaaminen luovat pohjan koulutuksille ja valmennukselle, joita MoveDoc tarjoaa asiakkailleen. Toimintamme sisältö muuttuu tiedon lisääntymisen ja muuttumisen mukana.